Slide 1

Cases

infectiepreventie
door Contrain

Cases Infectiepreventie

De infectiepreventiecoach heeft de afgelopen jaren vanuit het Amphia ziekenhuis met diverse zorginstellingen, zowel in Nederland als in België, samengewerkt en veel scholingen verzorgt. Onderstaande casussen geven een beeld hoe Contrain ingezet kan worden.

Contrain I Infectiepreventiecoach

Voor een verantwoord beleid en effectieve aanpak.

Amphia Ziekenhuis

 • Opgeleid en werkzaam als deskundige infectiepreventie tot 2020
 • Implementatie diverse antibiotic stewardship projecten
 • Ontwikkeling IRIS en uitvoering in diverse afdelingen van het ziekenhuis en verpleeghuizen
 • Begeleiding nieuwe collega’s deskundige infectiepreventie in opleiding
 • Coördinatie jaarlijks punt prevalentie-onderzoek naar BRMO-dragerschap

i-4-1 Health

 • Grensoverschrijdend project one health project (2017-2020)
 • Meten is weten
 • Onderzoek naar de aanwezigheid en verspreiding van resistente bacteriën in ziekenhuizen, woonzorgcentra, kinderdagverblijven en veehouderijen.
 • Implementatie van de IRIS in 9 ziekenhuizen, 30 verpleeghuizen en ruim 40 kinderdagverblijven

Mark Two Academy

 • Verzorgen van studiedag over infectiepreventie en antibioticaresistentie
 • Doelgroep: verpleegkundigen en verzorgende, verpleegkundig specialisten, physician assistants

Heeft u graag een persoonlijke toelichting

over infectiepreventie door Contrain?