• Ondersteuning bij werkzaamheden van nieuw team Infectiepreventie
  • Opleiding van deskundige infectiepreventie
  • Implementatie handhygiëne observaties ziekenhuis breed
  • Opstellen beleidsplan, kwaliteit handboek en praktijkleerplan
  • Coaching dagelijkse werkzaamheden (2021-2023)