• Uitvoering kwaliteitsassessment van de afdeling ziekenhuishygiene (2021)