Category: Cases

Amphia Ziekenhuis

 • Opgeleid en werkzaam als deskundige infectiepreventie tot 2020
 • Implementatie diverse antibiotic stewardship projecten
 • Ontwikkeling IRIS en uitvoering in diverse afdelingen van het ziekenhuis en verpleeghuizen
 • Begeleiding nieuwe collega’s deskundige infectiepreventie in opleiding
 • Coördinatie jaarlijks punt prevalentie-onderzoek naar BRMO-dragerschap

i-4-1 Health

 • Grensoverschrijdend project one health project (2017-2020)
 • Meten is weten
 • Onderzoek naar de aanwezigheid en verspreiding van resistente bacteriën in ziekenhuizen, woonzorgcentra, kinderdagverblijven en veehouderijen.
 • Implementatie van de IRIS in 9 ziekenhuizen, 30 verpleeghuizen en ruim 40 kinderdagverblijven

Mark Two Academy

 • Verzorgen van studiedag over infectiepreventie en antibioticaresistentie
 • Doelgroep: verpleegkundigen en verzorgende, verpleegkundig specialisten, physician assistants

Heeft u graag een persoonlijke toelichting

over infectiepreventie door Contrain?