• Ondersteuning tijdens de Corona pandemie (2020)
  • Uitvoering kwaliteitsassessment van de afdeling Infectiepreventie
  • Coaching bij de Infectie Risico Scan (IRIS)