• Verzorgen van studiedag over infectiepreventie en antibioticaresistentie
  • Doelgroep: verpleegkundigen en verzorgende, verpleegkundig specialisten, physician assistants