Infectiepreventie

is meer dan handen wassen.
Verbreed je kennis!

Slider

Handhygiëne compliance

deskundig opzetten en monitoren

Handhygiëne is de meest belangrijke handelingen om verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen.   Maar controle van de naleving is erg lastig en arbeidsintensief.

Methoden voor het meten van handhygiëne compliance zijn:

  • Directe observaties conform de 5 moments methode van de WHO
  • Handhygiëne “Training on the Job”  met directe feedback
  • Evaluatie van het verbruik van handalcohol
  • Evaluatie van gebruik d.m.v. geautomatiseerde tellers op handdesinfectie dispensers

 

De infectiepreventiecoach van Contrain heeft ervaring met het opzetten en monitoren van handhygiëne compliance.

Contrain | Infectiepreventiecoach

Voor een verantwoord beleid en effectieve aanpak.

Heeft u graag een persoonlijke toelichting

over infectiepreventie door Contrain?