infectiepreventie

Effectieve oplossingen

voor deskundigen
infectiepreventie

Infectiepreventie

De zorg wordt complexer, de bevolking vergrijst en resistentie neemt schrikbarende vormen aan. Daarmee vormen infecties een groeiend gevaar voor zorginstellingen. Dat besef is er vaak wel, maar een adequate aanpak nog niet.
De bestrijding van infecties is doorgaans nog erg reactief. Pas bij een uitbraak, rinkelen alarmbellen. In veel zorginstellingen is volop ruimte voor verbetering, met name door de focus te verschuiven naar preventie. Een professionele aanpak is essentieel, alleen al door de rap toenemende resistentie tegen antibiotica.

Het belang van infectiepreventiebeleid

Contrain brengt transparantie in het beleid en de praktijk van infectiepreventie. Wetenschappelijk verantwoord, maar ook begrijpelijk voor iedereen. Daarmee ondersteunen we verantwoordelijke afdelingen om het belang van hun werk binnen zorginstellingen te vergroten. We maken inzichtelijk hoe het beter kan en coachen medewerkers op een persoonlijke manier. De preventie wordt efficienter, doelgerichter met aantoonbaar resultaat.

De pijlers van Contrain

Pijlers in de aanpak van Contrain zijn het Assessment en de Infectierisicoscan (IRIS). In het Assessment beoordelen we het functioneren van de afdeling infectiepreventie. Kwaliteiten en tekortkomingen worden objectief aangetoond, uiteraard met aan-bevelingen voor verbetering.

Contrain I Infectiepreventiecoach

Voor een verantwoord beleid en effectieve aanpak.

Heeft u graag een persoonlijke toelichting

over infectiepreventie door Contrain?