Effectieve oplossingen

het belang van
een verantwoord beleid

Slider

Over Contrain

De infectiepreventiecoach

Contrain brengt transparantie in het beleid en de praktijk van infectiepreventie. We maken inzichtelijk hoe het beter kan en coachen medewerkers op een persoonlijke manier. De preventie wordt efficiënter, doelgerichter met aantoonbaar resultaat.

Pijlers in de aanpak van Contrain zijn het Assessment en de InfectieRIsicoScan (IRIS). In het assessment beoordelen we het functioneren van de afdeling infectiepreventie. Kwaliteiten en tekortkomingen worden objectief aangetoond, uiteraard met aanbevelingen voor verbetering.

Daarnaast heeft Contrain diverse scholingen in het pakket, dit kan zijn van een specifiek onderdeel tot zeer breed, bijvoorbeeld het begeleiden van een deskundige infectiepreventie in opleiding.

Contrain | Infectiepreventiecoach

Voor een verantwoord beleid en effectieve aanpak.

Ina Willemsen - De Infectiepreventiecoach

Dr. Ina Willemsen

De Infectiepreventiecoach
Eigenaar van Contrain

De infectiepreventiecoach

Ik ben Ina Willemsen (1970), woon in Breda en ik ben sinds 2006 werkzaam in de Infectiepreventie. In 2008 ben ik bij het Amphia ziekenhuis begonnen als deskundige infectiepreventie. Tijdens mijn promotie traject, van 2006 – 2010, heb ik mij gespecialiseerd in antibioticaresistentie en bijzonder resistente bacteriën.

Na de afronding van mijn PhD ben ik blijven werken bij het Amphia ziekenhuis, als consultant infectiepreventie, een functie waarbij naast de dagelijkse praktijk ook het wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol heeft. Tijdens deze periode is de Infectie Risico Scan (IRIS) ontwikkeld. Een instrument dat de kwaliteit van het infectiepreventiebeleid en de infectierisico’s in kaart brengt. Dit instrument speelt een grote rol in het i41Health project dat in 2017 is gestart.

Het i41Health project is een cross-border one-health INTERREG project. Tijdens dit project is de IRIS geïmplementeerd in 9 Vlaamse en Nederlandse ziekenhuizen, in ruim 30 verpleeghuizen en ruim 40 kinderdagverblijven.

In 2019 ben ik als zelfstandige gestart met Contrain, de Infectiepreventiecoach. In de afgelopen jaren heb ik een ruime ervaring opgedaan in het projectmatig werken en het wetenschappelijk onderzoek binnen de infectiepreventie. Daarnaast ben ik altijd betrokken gebleven bij de dagelijkse praktijk.

In de rol van infectiepreventiecoach deel ik mijn ervaring met collega’s en toekomstige collega’s en inspireer zo op het gebied van infectiepreventie.

Heeft u graag een persoonlijke toelichting

over infectiepreventie door Contrain?