Krijg goed inzicht

De kansen en bedreigingen
van het infectiepreventiebeleid

Slider

Prevalentie onderzoek naar dragerschap

van antibiotica ongevoelige bacteriën

Klinische kweken tonen slechts het topje van de ijsberg als het gaat om het voorkomen van antibiotica ongevoelige bacteriën in uw instelling. Het uitvoeren van een punt prevalentie onderzoek (PPPO) geeft zicht in de prevalentie van dragerschap binnen uw patiëntpopulatie.

  • Wat is de prevalentie in uw instelling?
  • Is de prevalentie vergelijkbaar met de landelijke prevalentie?
  • Is er onderscheidt in prevalentie tussen patiënten met een korte of langere opname duur?
  • Is er sprake van verwante bacterie isolaten?

Daarnaast geeft een PPO u meer inzicht in de lokale epidemiologie binnen uw ziekenhuis. De infectiepreventiecoach van Contrain heeft ervaring met het opzetten en uitvoeren van een dergelijke survey.

Contrain | Infectiepreventiecoach

Voor een verantwoord beleid en effectieve aanpak.

Heeft u graag een persoonlijke toelichting

over infectiepreventie door Contrain?