• Ina is in het project voor het bouwen van een kwaliteitsnetwerk infectiepreventie in de langdurige zorg in Brabant in staat om de deelnemers te enthousiasmeren en daarbij goed het doel in beeld te houden. Ze weet goed gebruik te maken van de diverse kwaliteiten en kennis in de projectgroep. De leden van de groep leveren daardoor hun eigen optimale bijdrage en zijn enthousiast om langdurige zorgorganisaties uit hun eigen netwerk te werven voor het project. Voor een succesvolle netwerksamenwerking is dit essentieel.
  • Als opdrachtgever is het prettig samenwerken met Ina: vooraf is goed besproken wat het doel is en welke stappen we gaan zetten om dit te bereiken. Tijdens het project informeert Ina regelmatig over de voortgang zodat in beeld blijft welke acties zijn ingezet, welke resultaten dit oplevert en welke kosten daarbij zijn gemaakt. De werkwijze geeft vertrouwen dat het project onder controle is.