Krijg goed inzicht

De kansen en bedreigingen
van het infectiepreventiebeleid

Slider

Semi-automated surveillance

van zorginfecties is fundamenteel

Surveillance van zorginfecties is een fundamenteel onderdeel van infectiepreventieprogramma’s. Het toenemende gebruik van elektronische ziekenhuisinformatiesystemen maakt semi-geautomatiseerde surveillance van zorginfecties mogelijk. Dit gaat gepaard met hogere kwaliteit dankzij betere standaardisatie en gereduceerde werklast.

In semi-geautomatiseerde surveillance worden gegevens uit elektronische ziekenhuis informatiesystemen door een algoritme gebruikt om patiënten te selecteren die mogelijk een zorginfectie hebben ontwikkeld (zogeheten ‘hoge kans’). Deze patiënten worden vervolgens onderworpen aan handmatig statusonderzoek om tot een definitieve conclusie te komen. Patiënten die zijn geclassificeerd als ‘lage kans’ op een zorginfectie worden niet verder beoordeeld en gecategoriseerd als ‘geen zorginfectie’.

De infectiepreventiecoach van Contrain kan u helpen bij het vaststellen van het juiste algoritme en valideren van de surveillance.

Contrain | Infectiepreventiecoach

Voor een verantwoord beleid en effectieve aanpak.

Heeft u graag een persoonlijke toelichting

over infectiepreventie door Contrain?