Slide 1

Infectiepreventie

voor ziekenhuizen

Infectiepreventie is essentieel

om de zorg in ziekenhuizen veilig te houden

Contrain inventariseert bestaande infectiepreventie, adviseert verbeterplannen en motiveert mensen in de uitvoering. Zo houden we de zorg in ziekenhuizen veilig.

De focus in Infectiepreventie voor ziekenhuizen ligt op het beleidsmatig en doelgericht werken. Werkzaamheden worden projectmatig aangepakt, waardoor de nadruk op preventie ligt. Ad hoc werkzaamheden kunnen zo tot een minimum beperkt worden.

Een infectiepreventiebeleid start met een missie en visie. Samen zorgen wij ervoor dat prioriteiten en doelen smart worden geformuleerd en vastgelegd worden in een jaarplan. Monitoren van de voortgang vindt plaats door surveillance en objectieve uniforme metingen of observaties.

 

Contrain | Infectiepreventiecoach

Voor een verantwoord beleid en effectieve aanpak.

Kies voor een optimale infectiepreventie

voor uw ziekenhuis

Referenties

Heeft u graag een persoonlijke toelichting

over infectiepreventie door Contrain?