• Ondersteuning bij werkzaamheden van nieuw team Infectiepreventie (2021)