Category: Design

i-4-1 Health

  • Grensoverschrijdend project one health project (2017-2020)
  • Meten is weten
  • Onderzoek naar de aanwezigheid en verspreiding van resistente bacteriĆ«n in ziekenhuizen, woonzorgcentra, kinderdagverblijven en veehouderijen.
  • Implementatie van de IRIS in 9 ziekenhuizen, 30 verpleeghuizen en ruim 40 kinderdagverblijven

Mark Two Academy

  • Verzorgen van studiedag over infectiepreventie en antibioticaresistentie
  • Doelgroep: verpleegkundigen en verzorgende, verpleegkundig specialisten, physician assistants

Heeft u graag een persoonlijke toelichting

over infectiepreventie door Contrain?